VI TAR REGNSKAPET FOR DEG

TJENESTER

Jærøk er et autorisert regnskapsførerselskap med over 15 års erfaring og kunnskap innen regnskap og økonomi for små og mellomstore bedrifter med spesialkompetanse innen landbruk.

Vi kan hjelpe med blant annet oppstart av nytt foretak, bokføring, lønn og fakturering. Ved årets slutt utarbeider vi årsregnskap og skattepapirer. Vi er fleksible, tilpasser oss kundens behov og kommer gjerne ut til din bedrift.

Helt fra oppstarten har Jærøk lagt vekt på et høyt servicenivå hvor vi hører på våre kunders tanker, ønsker og behov for at vi kan legge til rette på best mulig vis.

Regnskapssystemene vi bruker er Agro Økonomi, Tripletex og DNB Regnskap men vi har også erfaringer fra flere regnskapssystem.

Fakturering

Vi fører innkommende fakturaer, og tar hånd om dine utgående faktura.

Årsregnskap

Som en del av regnskapet foretar vi årsavslutning og lager næringsoppgave, selvangivelse og andre skjema som kreves av det enkelte selskap. I tillegg hjelper vi også med å utarbeide styre- og generalforsamlingsprotokoller.

Skatt

Skattepapirene utarbeider vi som en del av årsregnskapet. Vi sjekker selvangivelsen og ser at tallene er korrekte, samt at alle fradrag er kommet med. For enkeltpersonforetak foretar vi fordeling mellom ektefeller der dette er aktuelt.

Rådgivning

Vi kan gi gode råd både ved oppstart og drift av foretak. Det innbefatter blant annet budsjettering og økonomiske analyser, aktiv skatteplanlegging samt vurdering av optimal selskapstype ved etableringer.

Budsjettering og analyse

Vårt regnskapsprogram kan automatisk sette opp et budsjett ut ifra tidligere årsregnskap. Dette justerer vi manuelt basert på forventing og planer for kommende budsjettperiode.

Betalingstjenester

En del av våre kunder ønsker at vi skal håndtere betaling av fakturaer for dem, og sørge for at det blir gjort ved forfall. Normalt skjer dette via remittering der fakturaene blir ført inn i regnskapssystemet, påført kontonummer og eventuelt KID. Etter godkjenning av kunden blir dette overført til banken for betaling ved forfall.

OM OSS

Jærøk ble stiftet i 2004 av Jonas Varhaug. I 2005 åpnet Jærøk et avdelingskontor på Bryne, og 2012 åpnet Jærøk et nytt avdelingskontor på Stangeland i Sandnes (Welhavens vei 19). I 2017 flyttet Jærøk inn i nye lokaler på Håland, Bryne (Myrvegen 2). I 2018 åpnet Jærøk enda et avdelingskontor, denne gang på Varhaug. Jærøk er i stadig utvikling, og har pr idag 15 ansatte i forskjellige stillingsstørrelser.

Helt fra oppstarten har Jærøk lagt vekt på et høyt servicenivå hvor du som kunde hele tiden er i fokus. Dette gjør vi ved å forstå virksomheten din slik at vi kan komme med fornuftige råd angående drift og skattetilpasning.

Det som først og fremst skiller Jærøk fra våre konkurrenter er at vi har kompetanse innenfor jordbruk og annen næringsvirksomhet. Dette, kombinert med beliggenheten vår sentralt på Bryne, Sandnes og Varhaug, gjør at vi i dag har kunder spredd over store deler av Rogaland.

Lokasjoner
Bryne
Myrvegen 2, 4344 Bryne
Sandnes
Welhavens vei 19, 4319 Sandnes
Varhaug
Stasjonsvegen 14, 4360 Varhaug
Postadresse
Postboks 210, 4349 Bryne

ANSATTE

Jonas Varhaug

Daglig leder
Tlf. +47 905 79 580
E-post: post@jarok.no

Steinar Ånestad

Autorisert regnskapsfører
Tlf. +47 902 02 902
E-post: steinar@jarok.no

Helene B. Aanestad

Autorisert regnskapsfører
Tlf. +47 464 20 155
E-post: helene@jarok.no

Eirik Varhaug

Autorisert regnskapsfører
Tlf. +47 924 91 895
E-post: eirik@jarok.no

May Brit Auestad

Autorisert regnskapsfører
Tlf. +47 476 46 300
E-post: may-brit@jarok.no

Sveinung Hobberstad

Autorisert regnskapsfører
Tlf. +47 928 52 047
E-post: sveinung@jarok.no

Astrid Mehus

Autorisert regnskapsfører
Tlf. 52 97 34 85 / +47 901 73 325
E-post: astrid@jarok.no

Gislaug Sele

Autorisert regnskapsfører
Tlf. 52 97 34 85 / +47 911 57 209
E-post: gislaug@jarok.no

Jan Ove Auestad

Regnskapsfører
Tlf. +47 957 84 992
E-post: jan-ove@jarok.no

Kine Reime

Regnskapsfører
Tlf. +47 951 59 719
E-post: kine@jarok.no

Johnny Eike

Autorisert regnskapsfører
Tlf. +47 980 36 024
E-post: johnny@jarok.no

Monica Aase

Regnskapsfører
Tlf. +47 951 39 750
E-post: monica@jarok.no

Nils Varhaug

Regnskapsfører
Tlf. +47 478 41 365
E-post: nils@jarok.no

caret-down caret-up caret-left caret-right
Jonas Varhaug

"Jeg er daglig leder for en stab med dyktige medarbeidere, som vil gjøre sitt beste for at forventningene til våre kunder blir innfridd. Helt fra oppstarten har Jærøk lagt vekt på et høyt servicenivå hvor du som kunde hele tiden er i fokus. Dette gjør vi ved å forstå virksomheten din slik at vi kan komme med fornuftige råd angående drift og skattetilpasning."

Priser

Regnskapsføring – Uautorisert regnskapsfører

Pris varierer fra kr. 732,– til 784,– avhengig av erfaring.

Prisene gjelder for regnskapsføring, lønn og fakturering.

Konsulentbistand – Uautorisert regnskapsfører

Pris varierer fra kr. 854,– til 905,– avhengig av erfaring.

Prisene gjelder for konsulentbistand, årsoppgjør og skattepapir.

Regnskapsføring – Autorisert regnskapsfører

Pris varierer fra kr. 833,– til 918,– avhengig av erfaring.

Prisene gjelder for regnskapsføring, lønn og fakturering.

Konsulentbistand – Autorisert regnskapsfører

Pris varierer fra kr. 939,– til 1083,– avhengig av erfaring.

Prisene gjelder for konsulentbistand, årsoppgjør og skattepapir.