2–3 ukers behandlingstid hos Regnskapsregisteret

De regnskapspliktige som har levert årsregnskapene de siste ukene før innsendingsfristen 31.7 opplever at det er inntil 2–3 ukers behandlingstid.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top