43 prosent har mottatt faktura for varer som ikke er bestilt

Årets Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse fra privat og offentlig sektor foreligger.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top