A-ordningen viktigste kontrollvirkemiddel mot trygdesvindel i 2016

60 prosent av anmeldte trygdesvindelsaker ble avdekket som følge av a-ordningen.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top