Aksjonærer kan kreve utsettelse med betaling av formuesskatt på aksjer

Finanskomiteen går inn for å utvide Regjeringens opprinnelige forslag om å gi eiere av virksomheter som går med underskudd, mulighet til å utsette betalingen av fomuesskatt.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top