Arbeidsgiver får refusjon uten sykemelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær, også hvor arbeidstaker benytter egenmelding.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top