Arbeidsgivers dekning av utgifter til fagforeningsarbeid kan bli skattefritt

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet skattefritak når arbeidsgiver dekker utgifter ansatte tillitsvalgte har i forbindelse med fagforeningsarbeid.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top