Årsberetningen for små foretak – snart en saga blott?

Finansdepartementet foreslår å unnta små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning. Det foreslås også å fjerne kravet til åpningsbalanse, og at god regnskapsskikk kan åpne for begrenset regnskapsplikt for små enkeltpersonforetak og ANSer.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top