Årsregnskap

Som en del av regnskapet foretar vi årsavslutning og lager næringsoppgave, selvangivelse og andre skjema som kreves av det enkelte selskap. I tillegg hjelper vi også med å utarbeide styre- og generalforsamlingsprotokoller.