Atferdsnorm for behandling av personopplysninger – behandles av Datatilsynet i 2019

Datatilsynet legger opp til å behandle innkomne utkast til bransjenormer i 2019.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top