Autorisert regnskapsfører – krav til egnethet

Finanstilsynet har kommet med nytt rundskriv som utdyper kravet til «hederlig vandel».
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top