Beregningsmodell for utmåling av kompensasjon til selvstendig næringsdrivende

Beregningsmodell i Excel er nå klar til bruk!
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top