Betaling av mva 10. juni – det kan søkes om betalingsutsettelse

Ordning med betalingsutsettelse etter søknad kommer i stedet for ny og allmenn fristutsettelse. Ordningen vil gjelde generelt for skatte- og avgiftskrav ut 2020.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top