Betalingstjenester

Dersom du som kunde ønsker hjelp til å betale regninger på forfall kan vi i Jærøk hjelpe med dette. Vi tilbyr automatiserte løsninger gjennom regnskapssystemene som brukes eller du kan levere i papirform.