Budsjettavtalen for 2017 – skatter og avgifter

Skattefri sats bilgodtgjørelse reduseres med 30 øre til kr 3,50 pr km. I tillegg blir verdsettelsesrabatten på sekundærboliger redusert til 10 %.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top