Budsjettering og analyse

Vårt regnskapsprogram kan automatisk sette opp et budsjett ut ifra tidligere årsregnskap. Dette justerer vi manuelt basert på forventing og planer for kommende budsjettperiode.