Budsjettforlik om revidert nasjonalbudsjett 2020 – egenandelen i kompensasjonsordningen fjernes

Egenandelen blir fjernet fra og med mai måned.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top