Effekten av uavhengig skatteklagenemnd synlig allerede

Dersom vedtaket speiler skatteklagenemndas fremtidige praksis, må skattekontorene legge mer arbeid i sine skjønnsfastsettelser. Regnskapsførere og andre som bistår skattytere i klagesaker bør merke seg vedtaket.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top