Egne aksjer ved vurdering av konsernkravet i forbindelse med konsernbidrag og fritaksmetoden

Skattedirektoratet har i en uttalelse konkludert med at det ved beregning av om kravet til 90 % eierandel er oppfylt, kan det ses bort fra selskapets beholdning av egne eide aksjer.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top