Ekspertutvalg anbefaler én merverdiavgiftssats

Utvalget hadde fått i mandat å vurdere hvordan dagens merverdiavgiftssystem kan forenkles ved å redusere antall satser i systemet.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top