Endret innleveringsfrist for RF-0009 (skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon)

Korrigert kompensasjonsmelding kan leveres frem til og med onsdag 21.02.2018.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top