Endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020

Kravene til nærstående transaksjoner og selskapsfinansierte aksjeerverv forenkles.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top