Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Den største endringen handler om hvordan såkalte planendringsgevinster kan benyttes.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top