Endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Regnskapsstandardstyret har med virkning for regnskapsåret 2017 endret NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak som følge av endringer i regnskapslovens krav til årsberetning mv.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top