Endringer i regnskapsloven for regnskapsåret 2017

Fjerning av krav om årsberetning og innføring av begrenset regnskapsplikt for små foretak får virkning for regnskapsåret 2017. For andre enn små foretak gjeninnføres imidlertid kravet om redegjørelse for likestilling og diskriminering i årsberetningen.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top