Enkelte naturalytelser kan mottas skattefritt som følge av Korona

Skattefritaket vil typisk gjelde arbeidsgivers dekning av utgifter til hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top