Er det mva på erstatning?

En problemstilling som går igjen på Regnskap Norges fagsupport er mva-behandling av økonomiske transaksjoner som ikke er direkte betaling for en omsatt vare eller tjeneste. Eksempler på slike transaksjoner er erstatning, betaling for «no show», private bøter, gebyrer eller andre betalingssanksjoner.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top