Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket prioriteres særskilt fremover

Dette fremgår av Finanstilsynets strategi for perioden 2019 – 2022.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top