Faktura for tilsynsavgift 2018

Tilsynsavgift å betale for 2018 er kr 1 658 for hver regnskapsfører. Forfall er 28. mai.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top