Feilføring i næringsoppgaven – lagmannsretten fastholdt tilleggsskatt på 30 mill kroner

Som følge av utilsiktet feil ved føringen av skattemeldingen kom et regnskapsmessig tap urettmessig også med som skattemessig fradragsberettiget tap.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top