Fersk erstatningsdom om styreansvar – likviditet, suffisiens og handleplikt

Styret hadde ikke i tilstrekkelig grad ivaretatt sitt ansvar for å vurdere selskapets likviditet og suffisiens etter konkurslovens § 61 og ikke overholdt sin handleplikt etter asl/aasl § 3-5. Styret ble idømt erstatningsansvar for kreditors tap etter asl/aasl § 17-1.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top