Folketrygdens grunnbeløp er økt til kr 92.576.

Endringen får virkning fra 1. mai 2016. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2016 blir dermed kr 91.740.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top