Folketrygdens grunnbeløp økes til 96 883 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2018. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2018 blir dermed kr 95 800.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top