Forenklingskonferansen 2016

Hovedtemaet i år er regelverksutvikling i den nye økonomien. Nye forretningsmodeller, teknologiutvikling og høy endringstakt utfordrer tradisjonell tenkning også på regelverksområdet. Er det behov for å tenke helt nytt?
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top