Foreslår å utsette fristen for generalforsamlinger og årsmøter i borettslag og sameier til 31. august

Regjeringen foreslår for Stortinget en midlertidig lov som forlenger muligheten til å avholde årsmøter og generalforsamlinger digitalt, og utsetter fristen for å avholde møtene til 31. august.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top