Forlenget frist for skattefri omdanning i 2020

På grunn av koronakrisen utsettes fristen for å omdanne til aksjeselskap fra 1. juli til 1. september.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top