Forliket om skattereformen består av 17 punkter

I tillegg til hvordan utbytte-, formues- og selskapsskatten skal bli de kommende årene, inneholder forliket flere punkter om hvordan skatteprovenyet skal sikres.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top