Formuesskatt – Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper vurderes endret

Det foreslås at endringene får virkning allerede fra inntektsåret 2019.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top