Forslag om at digitale og fysiske møter likestilles i boliglovgivningen

Midlertidig lov oppheves 1. november 2020
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top