Forslag om kontantforbud i hvitvaskingsloven

Finansdepartementet foreslår innføring av en beløpsgrense på 40.000 kroner for kontantbetaling til forhandlere av gjenstander, og etablering av en ny autorisasjons- og tilsynsordning for tilbydere av virksomhetstjenester.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top