Forslag om ny stiftelseslov

Det foreslås blant annet å oppheve skillet mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser, og at alle stiftelser bør være underlagt ekstern revisjon.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top