Fra 2017 må det loggføres hvem som har sendt a-meldinger, mva-oppgaver og årsregnskap

Det nye kravet utfyller plikten til å registrere dato for når sentrale oppgaver er utført.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top