Fristen for å levere oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende" nærmer seg

Oppdragsgivere som i 2016 har mottatt krav på honorar for utførte tjenester fra enkeltpersonforetak uten fast forretningssted, skal levere skjema RF-1321 innen 15. februar. Flere enn før omfattes nå av rapporteringsplikten.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top