Fristen for innbetaling av årets tilleggsforskudd utsettes ikke

Fristen er derfor 31. mai for alle skattytere også i år.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top