Fristen for levering av a-melding for desember forlenges ikke

Regnskap Norge anmodet Etatenes fellesforvaltning om å avvente sanksjonering, på tilsvarende måte som i januar 2016. Anmodningen etterkommes ikke.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top