God ergonomi bidrar til trivsel på arbeidsplassen. Hvilke krav stilles til arbeidsgiver?

Arbeidsmiljølovens § 4-4 stiller en rekke krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Faktorer som luftkvalitet, lydoppfattelse, belysning og arbeidsstillinger skal vurderes ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top