God regnskapsføringsskikk oppdatert pr juni 2017

Endringene skyldes hovedsakelig nye begreper og nye henvisninger etter ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven 01.01.17.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top