Grensen for revisjonsplikt for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører heves

Dette fremgår av den nye regjeringsplattformen.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top