Grensen vedlikehold og påkostning ved endringsarbeider på bygg

Høyesterett har slått fast at der vedlikeholdsbehov ivaretas gjennom endringsarbeider, vil retten til fradrag bare gjelde i den utstrekning den aktuelle delens funksjonelle egenskaper opprettholdes.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top