Grønt lys for regnskapsførerlovutredningen

Regelrådet gir ros for en grundig og oversiktlig utredning av forslaget til ny regnskapsførerlov.
Kilde: Regnskap Norge[pb_builder]

Scroll to top